Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Já kárám a trestám ty, které miluji
Tomáš Joska   
tomas joska.jpg
List do Laodikeje
14:Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15:"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16:Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17:Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
18:Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19:Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20:Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21:Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
 
studený nebo horký - Co myslíte, dává nám tímto Ježíš na výběr? Skutečně máme dvě možnosti jak zústat v Ježíšových ústech? - já myslím, že ano, protože mám za to, že tím chtěl autor říci, že nemáme dělat kompromisy...
 
 
Pozvánka na online bohoslužby
Srdečně vás zveme opět "pouze" na online bohoslužby.
Celý článek...
 
„POSEZENÍ"
Každou druhou neděli v měsíci je po bohoslužbách tzv. „POSEZENÍ"  a samozřejmě pojedení toho, co jste přinesli. Tak neutíkejte hned domů, ale poseďte, pojezte a hlavně popovídejte se známými, nebo se seznamte s neznámými...
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.