Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Já kárám a trestám ty, které miluji
Tomáš Joska   
tomas joska.jpg
List do Laodikeje
14:Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15:"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16:Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17:Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
18:Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19:Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20:Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21:Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22:Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
 
studený nebo horký - Co myslíte, dává nám tímto Ježíš na výběr? Skutečně máme dvě možnosti jak zústat v Ježíšových ústech? - já myslím, že ano, protože mám za to, že tím chtěl autor říci, že nemáme dělat kompromisy...
 
 
Pozvánka i na online bohoslužby
Srdečně vás zveme i na online bohoslužby.
Celý článek...
 
Nebudou bohoslužby 21.7. 2024

Vážení zájemci a případní účastníci našich bohoslužeb, ač neradi, tak 21.7. 2024 musíme zrušit naše bohoslužby, neboť skoro celý sbor budeme na společné dovolené. Rádi se s vámi uvidíme následující týden. Tomáš Joska

Celý článek...
 
Sborová modlitební pouze online - každé úterý
Srdečně vás zveme na modlitební chvíli každé úterý od 19:30 do 20:00 (nebo až 20:30) hod na stejné adrese jako máme online bohoslužby
 
 
Tomáš Joska 
 
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.