Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Výklad žalmu 23
Petr Houfek   
houfek.jpg Žalm 23
 1:Žalm Davidův.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2:Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3:naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4:I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5:Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6:Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
 
„POSEZENÍ"
Každou druhou neděli v měsíci je po bohoslužbách tzv. „POSEZENÍ"  a samozřejmě pojedení toho, co jste přinesli. Tak neutíkejte hned domů, ale poseďte, pojezte a hlavně popovídejte se známými, nebo se seznamte s neznámými...
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.