Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Výklad žalmu 23
Petr Houfek   
houfek.jpg Žalm 23
 1:Žalm Davidův.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2:Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3:naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4:I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5:Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6:Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
 
Modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami od 9:45
Béďa Těšínský a spol. vás zvou na modlitební chvíli před nedělním shromážděním od 9:45 do 10:15 hod, konat se budou tamtéž jako bohoslužby. 
 
Celý článek...
 
Sborová modlitební pouze online - každé úterý
Srdečně vás zveme na modlitební chvíli každé úterý od 19:30 do 20:00 (nebo až 20:30) hod na stejné adrese jako máme online bohoslužby
 
 
Tomáš Joska 
 
Celý článek...
 
Pozvánka i na online bohoslužby
Srdečně vás zveme i na online bohoslužby.
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.