Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Skutky těla a ovoce Božího Ducha
Tomáš Joska   
Ovoce Božího Ducha
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost-mírnost a sebeovládání-zdrženlivost
 
Skutky lidské svévole
necudnost-smilstvo. nečistota-nečistota, bezuzdnost-nestydatost, modlářství-modlářství, čarodějství-čarování,
rozbroje-nepřátelství, hádky-svárlivost, žárlivost-nevraživost, vášeň-zloba, podlost-soupeřivost, rozpory-roztržky
rozkoly-sekty, závist-závidění, opilství-opilství, nestřídmost-obžerství
 
 
Pozvánka i na online bohoslužby
Srdečně vás zveme i na online bohoslužby.
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.