Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Velikonoční kázání
Tomáš Joska   

Mat 27 kap.

45:V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
46:Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'

51:A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
52:hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53:vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

 

ke stažení audio - Velikonoční kázání

 
Pozvánka na online bohoslužby
Srdečně vás zveme opět "pouze" na online bohoslužby.
Celý článek...
 
„POSEZENÍ"
Každou druhou neděli v měsíci je po bohoslužbách tzv. „POSEZENÍ"  a samozřejmě pojedení toho, co jste přinesli. Tak neutíkejte hned domů, ale poseďte, pojezte a hlavně popovídejte se známými, nebo se seznamte s neznámými...
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.