Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
O vzkříšení Lazara
Petr Houfek   

houfek.jpg

 

 

 

 

 

Jan 11, 20-27

20:Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
21:Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.
22:Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá."
23:Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."
24:Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den."
25:Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26:A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
27:Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět."

 

ke stažení audio - O vzkříšení Lazara

 
Pozvánka i na online bohoslužby
Srdečně vás zveme i na online bohoslužby.
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.