Úvodní stanaÚvodní stana
O násO nás
KázáníKázání
Články, úvahyČlánky, úvahy
Nepravidelné akce 2Nepravidelné akce 2
Expose-fotkyExpose-fotky
VideaVidea
KontaktyKontakty
Bartimaios - slepý žebrák
Petr Plaňanský   

Matouš 10, 48-49

48:Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!" 49:Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého
a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!"

 

ke stažení audio - Bartimaios - slepý žebrák

 
Pozvánka i na online bohoslužby
Srdečně vás zveme i na online bohoslužby.
Celý článek...
 

Bible - 1. Jan 4,12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.